Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thái Quỳnh Lê

Em bà Nguyễn Thái Nga_Ủy viên HĐQT DQC - Phó TGĐ DQC

Mã CK: DQC

Vị trí : 155

Vị trí năm ngoái: 139

Tài sản: 82,696

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thái Quỳnh Lê
Vị trí:
EM bà Nguyễn Thái Nga
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn của DQC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thái Nga Chị 95,753
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam