Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Tấn Danh

Con ông Nguyễn Văn Đạt_Chủ tịch HĐQT PDR - Tổng giám đốc PDR

Mã CK: PDR

Vị trí : 309

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 36,975

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam