Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Quang Trung

Chủ tịch HĐQT NDX - Trưởng BKS SFT - Tổng giám đốc NDN - Chủ tịch HĐQT NDN - Ủy viên HĐQT PRO

Mã CK: NDN
NDX

Vị trí : 388

Vị trí năm ngoái: 401

Tài sản: 27,590

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam