Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Quang Huy

Tổng giám đốc CVT - Chủ tịch HĐQT CVT

Mã CK: CVT

Vị trí : 483

Vị trí năm ngoái: 709

Tài sản: 19,348

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam