Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Quang Hòa

Phó Chủ tịch HĐQT TNA

Mã CK: TNA

Vị trí : 293

Vị trí năm ngoái: 348

Tài sản: 38,719

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Quang Hòa
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TNA
Giới tính:
Nam
CMND:
0205286193
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
22/05/1968
Nơi sinh:
Quảng Nam
Quê quán:
Quảng Nam
Địa chỉ thường trú:
Số 8 Nguyễn Thông, Quận 3, TPHCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam