Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Như Song

Ủy viên HĐQT NNC - Ủy viên HĐQT PGD - Phó Chủ tịch HĐQT LAF

Mã CK: INN
LAF
NNC
PGD

Vị trí : 416

Vị trí năm ngoái: 2448

Tài sản: 23,872

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam