Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Ngọc Huyền My

Con bà Nguyễn Thị Như Loan_Tổng giám đốc QCG - Chủ tịch HĐQT QCG

Mã CK: QCG

Vị trí : 76

Vị trí năm ngoái: 1847

Tài sản: 200,863

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam