Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Ngọc Anh

Tổng giám đốc SMC - Chủ tịch HĐQT SMC

Mã CK: SMC

Vị trí : 297

Vị trí năm ngoái: 190

Tài sản: 38,565

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Anh
Vị trí:
Tổng giám đốc SMC - Chủ tịch Hội đồng quản trị SMC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
24/05/1957
Nơi sinh:
TP. HCM
Quê quán:
Thủ Đức, Tp.HCM
Địa chỉ thường trú:
492 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
(08) 8996 067
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Đại học chuyên ngành Tài chính
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc SMC - Chủ tịch Hội đồng quản trị SMC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam