Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Minh Nguyệt

Tổng giám đốc TFC - Ủy viên HĐQT TFC

Mã CK: TFC

Vị trí : 302

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 37,634

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam