Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Minh Ánh

Cổ đông lớn MAS

Mã CK: MAS

Vị trí : 277

Vị trí năm ngoái: 360

Tài sản: 41,700

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam