Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Mạnh Hùng

Tổng giám đốc NAF - Chủ tịch HĐQT NAF

Mã CK: NAF

Vị trí : 65

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 225,000

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam