Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Mạnh Hùng

Em ông Nguyễn Duy Hưng_Chủ tịch HĐQT PAN - Tổng giám đốc SSI - Chủ tịch HĐQT SSI

Mã CK: SSI

Vị trí : 121

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 111,000

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam