Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch HĐQT TLH

Mã CK: TLH

Vị trí : 204

Vị trí năm ngoái: 96

Tài sản: 64,284

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Mạnh Hà
Vị trí:
Tổng giám đốc PHT - Chủ tịch Hội đồng quản trị PHT - Chủ tịch Hội đồng quản trị TLH
Giới tính:
Nam
CMND:
270883258
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
27/12/1962
Nơi sinh:
Hải Dương
Quê quán:
Hải Dương
Địa chỉ thường trú:
G1A Đồng Khởi, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại cơ quan:
(043) 6342 719/206
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc PHT - Chủ tịch Hội đồng quản trị PHT - Chủ tịch Hội đồng quản trị TLH
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam