Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Mạnh Cường

Cổ đông lớn TAC

Mã CK: TAC

Vị trí : 170

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 74,135

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam