Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Lê Trung

Ủy viên HĐQT AAA - Tổng giám đốc AAA

Mã CK: AAA

Vị trí : 286

Vị trí năm ngoái: 2590

Tài sản: 39,621

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam