Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Khắc Thành

Phó TGĐ FPT

Mã CK: FPT

Vị trí : 317

Vị trí năm ngoái: 319

Tài sản: 35,556

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam