Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Hữu Phúc

Cổ đông lớn GIL

Mã CK: GIL

Vị trí : 411

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 24,500

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam