Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Hồng Hiệp

Cổ đông lớn PCT

Mã CK: PCT

Vị trí : 404

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 25,482

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam