Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Hoàng Ngân

Cổ đông lớn RDP

Mã CK: RDP

Vị trí : 164

Vị trí năm ngoái: 216

Tài sản: 78,394

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam