Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Hoàng Ngân

Tổng giám đốc BMP - Phó Chủ tịch HĐQT BMP

Mã CK: BMP

Vị trí : 263

Vị trí năm ngoái: 367

Tài sản: 45,017

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Hoàng Ngân
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BMP - Tổng giám đốc BMP
Giới tính:
Nam
CMND:
012282232
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
14/01/1962
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú:
55/9 Thành Mỹ, P.8, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại cơ quan:
(84-8) 9690973
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư cơ khí
Chức vụ hiện tại:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BMP - Tổng giám đốc BMP
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam