Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Hoàng Anh

Chủ tịch HĐQT SFI

Mã CK: SFI

Vị trí : 214

Vị trí năm ngoái: 300

Tài sản: 60,666

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Hoàng Anh
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị SFI
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị SFI
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam