Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Hoài Anh

Ủy viên HĐQT VC3 (đã thôi nhiệm)

Mã CK: VC3

Vị trí : 260

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 46,000

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam