Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Hồ Nam

Phó Chủ tịch HĐQT BCG

Mã CK: BCG

Vị trí : 258

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 46,884

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam