Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Đức Tuấn

Bố ông Nguyễn Tuấn Anh_Thành viên BKS CDO

Mã CK: CDO

Vị trí : 452

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 20,960

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam