Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Đức Thuân

Ủy viên HĐQT VPS

Mã CK: VPS

Vị trí : 207

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 63,626

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam