Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Đức Thắng

Ủy viên HĐQT PTB - Ủy viên HĐQT PHR

Mã CK: PTB

Vị trí : 485

Vị trí năm ngoái: 639

Tài sản: 19,242

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam