Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Đức Tài

Tổng giám đốc MWG - Chủ tịch HĐQT MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 7

Vị trí năm ngoái: 7

Tài sản: 1.778,564

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam