Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Đỗ Lăng

Tổng giám đốc APS - Chủ tịch HĐQT APS - Ủy viên HĐQT IDJ - Chủ tịch HĐQT API

Mã CK: API
APS

Vị trí : 240

Vị trí năm ngoái: 163

Tài sản: 51,875

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Đỗ Lăng
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị API - Tổng giám đốc APS - Chủ tịch Hội đồng quản trị APS
Giới tính:
CMND:
011670398
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
22/09/1974
Nơi sinh:
Bắc Ninh
Quê quán:
Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú:
10-B3 tập thể Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
0903449260
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị API - Tổng giám đốc APS - Chủ tịch Hội đồng quản trị APS
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Huỳnh Thị Mai Dung Vợ 23,248
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam