Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Đăng Vinh

Cổ đông lớn DNP

Mã CK: DNP

Vị trí : 153

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 83,311

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam