Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Chính Nghĩa

Cổ đông lớn RIC

Mã CK: RIC

Vị trí : 247

Vị trí năm ngoái: 141

Tài sản: 49,108

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam