Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Bạo

Ủy viên HĐQT BMC

Mã CK: BMC

Vị trí : 458

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 20,696

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam