Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Bá Hùng

Tổng giám đốc DAG - Chủ tịch HĐQT DAG

Mã CK: DAG

Vị trí : 174

Vị trí năm ngoái: 189

Tài sản: 73,110

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Bá Hùng
Vị trí:
Tổng giám đốc DAG - Chủ tịch Hội đồng quản trị DAG
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1971
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Cử nhân
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam