Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Ánh Lệ

Vợ ông Nguyễn Hoài Anh_Ủy viên HĐQT VC3 (đã thôi nhiệm)

Mã CK: VC3

Vị trí : 225

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 55,200

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam