Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Anh Hưng

Chủ tịch HĐQT C92 - Tổng giám đốc C92 - Người CBTT C92

Mã CK: C92

Vị trí : 241

Vị trí năm ngoái: 400

Tài sản: 51,695

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam