Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Ngọc Quang

Ủy viên HĐQT HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 37

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 423,257

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam