Dữ liệu tổng hợp bởi:

Ngô Trọng Hiếu

Em ông Ngô Ngọc Hà_Ủy viên HĐQT ELC

Mã CK: ELC

Vị trí : 423

Vị trí năm ngoái: 524

Tài sản: 23,403

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Ngô Trọng Hiếu
Vị trí:
EM ông Ngô Ngọc Hà
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn ELC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Ngô Ngọc Hà Anh 32,037

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam