Dữ liệu tổng hợp bởi:

Ngô Thị Thái

Vợ ông Trần Cảnh Thông_Ủy viên HĐQT BTT

Mã CK: BTT

Vị trí : 436

Vị trí năm ngoái: 412

Tài sản: 22,005

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Ngô Thị Thái
Vị trí:
VỢ ông Trần Cảnh Thông
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam