Dữ liệu tổng hợp bởi:

Ngô Bá Việt

Chủ tịch HĐQT QHD - Tổng giám đốc QHD

Mã CK: QHD

Vị trí : 318

Vị trí năm ngoái: 482

Tài sản: 35,458

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam