Dữ liệu tổng hợp bởi:

Michael Louis Rosen

Phó Chủ tịch HĐQT PAN - Ủy viên HĐQT PAN

Mã CK: PAN

Vị trí : 198

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 65,476

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam