Dữ liệu tổng hợp bởi:

Michael Hung Nguyen

Phó TGĐ MSN - Giám đốc Tài chính MSN

Mã CK: MSN

Vị trí : 196

Vị trí năm ngoái: 160

Tài sản: 65,929

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam