Dữ liệu tổng hợp bởi:

Marco Breu

Cổ đông lớn PAN

Mã CK: PAN

Vị trí : 473

Vị trí năm ngoái: 454

Tài sản: 19,808

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam