Dữ liệu tổng hợp bởi:

Mai Thị Phương Anh

Cổ đông lớn VNT

Mã CK: VNT

Vị trí : 227

Vị trí năm ngoái: 236

Tài sản: 54,747

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam