Dữ liệu tổng hợp bởi:

Mai Phan Việt Hùng

Chồng bà Đặng Kiện Phương_Ủy viên HĐQT DGW - Phó TGĐ DGW

Mã CK: DGW

Vị trí : 431

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 22,569

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam