Dữ liệu tổng hợp bởi:

Mai Hoài Anh

Phó TGĐ VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 378

Vị trí năm ngoái: 459

Tài sản: 28,077

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Mai Hoài Anh
Vị trí:
Quyền giám đốc điều hành kinh doanh VNM
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Bolton -Anh (2011) Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh
Chức vụ hiện tại:
Quyền giám đốc điều hành kinh doanh VNM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Dương Thị Ngọc Trinh Mẹ

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam