Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lý Quốc Hùng

Phó TGĐ CTX

Mã CK: CTX

Vị trí : 224

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 56,654

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam