Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lương Xuân Dũng

Ủy viên HĐQT THB

Mã CK: THB

Vị trí : 467

Vị trí năm ngoái: 403

Tài sản: 20,202

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam