Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lương Trí Thảo

Ủy viên HĐQT DXG; Anh ông Lương Trí Thìn_Tổng giám đốc DXG - Chủ tịch HĐQT DXG

Mã CK: DXG

Vị trí : 465

Vị trí năm ngoái: 641

Tài sản: 20,291

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam