Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lương Thanh Tùng

Cổ đông lớn ABT

Mã CK: ABT

Vị trí : 366

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 29,366

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam