Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lương Hoàng Mãnh

Chủ tịch HĐQT AAM - Tổng giám đốc AAM

Mã CK: AAM

Vị trí : 479

Vị trí năm ngoái: 345

Tài sản: 19,551

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam