Dữ liệu tổng hợp bởi:

Liu Cheng Min

Chủ tịch HĐQT TKU

Mã CK: TKU

Vị trí : 81

Vị trí năm ngoái: 58

Tài sản: 196,401

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam